HomeHOMESARADNJA | SARAJEVO | DVOJEZIČNA NASTAVA

SARADNJA | SARAJEVO | DVOJEZIČNA NASTAVA

Potpisivanje sporazuma o saradnji u korist dvojezičnog  programa u Gimnaziji Obala u Sarajevo

Guillaume Rousson, ambassador Francuske u Bosni I Hercegovini, g. Anis Krivić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i g. Benjamin Hedžić, direktor Gimnazije Obala potpisali su, 25. augusta 2020. u Gimnaziji Obala trilateralni sporazum o saradnji.

Prvo dvojezično frankofono odjeljenje otvoreno je u Gimnaziji Obala u Sarajevu u septembru 2018. godine. Programom dvojezičnog frankofonog odjeljenja kombinuje se intenzivno učenje francuskog jezika i učenje jednog ili više drugih nastavnih predmeta na francuskom jeziku prema zvaničnom programu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u dogovoru sa upravom škole i Ambasadom Francuske.

Od septembra 2018. godine, dvojezično odjeljenje pohađa 35 učenika koji prate intenzivnu nastavu francuskog jezika kao i časove matematike i hemije na francuskom jeziku. U septembru 2020. godine Gimnazija Obala će primiti treću generaciju te će ukupan broj učenika u dvojezičnim odjeljenjima preći 50.

Nakon dvije godine pozitivnih iskustava, potpisivanjem trilateralnog sporazuma dvojezična nastava dobija svoj značaj u vremenu i u korist sadašnjih i novih učenika, kao i u korist jačanja veza između Francuske i Bosne i Hercegovine.

Postoje dva dvojezična frankofona programa u Bosni i Hercegovini. Razvoj ovog programa omogućiće brojnim učenicima sa se pripreme sa izazovima budućnosti. Kao i svaki drugi jezik, francuski jezik daje pristup drugim kulturama i omogućava njegovim govornicima neiscrpljivo bogatstvo. Francuski je jedini jezik, la 5e langue la plus utilisée dans le monde pored engleskog, koji se govori na svim kontinentima. Sa 300 miliona govornika, francuski je , nakon engleskog, 2. strani jezik koji se najviše izučava, jedan je od najvažnijih jezika međunarodnih organizacija i 3. jezik koji se najviše koristi u poslovnom svijetu.

Dvojezična odjeljenja danas su jedan od stubova održivosti kvalitetne frankofonije u obrazovnim sistemima i čine francuski jezik atraktivnijim.

 

RELATED ARTICLES