LINGVISTIČKA SARADNJA

Francuski institut i Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini aktivno rade na promociji francuskog jezika i Frankofonije. Pronađite sve frankofone novosti na partnerstvo i saradnja i  novosti o partnerstvu na stranici Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini.

 

ZAŠTO IZABRATI FRANCUSKI JEZIK?

Sa 274 miliona frankofona u svijetu, francuski jezik je danas 5.-ti najveći govorni jezik na svijetu.To je ujedno i jedini jezik, pored engleskog, koji se govori na pet kontinenata. Nađi 10 dobrih razloga za naučiti francuski.

1,2,3, biram francuski : promotivna kampanja ambasade Francuske i Francuskog instituta namijenjena učenicima i roditeljima za odabir stranog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Preuzmite brošuru 

Upoznajte se sa međunarodnom kampanjom Et en plus, je parle français !

by INSTITUT_FRANCAIS

 

PROMOCIJA FRANKOFONIJE

« Termin frankofonija se prvi put pojavio oko 1880. godine, kada ga francuski geograf, Onesime Reclus, koristi kako bi odredio sve ljude koji govore francuski jezik i sve zemlje u kojima se govori francuski jezik. Sada govorimo o frankofoniji sa malo « f » kada određujemo govornike francuskog jezika i o Frankofoniji sa velikim « F » kada određujemo okvire Institucija koje organizuju odnose između frankofonih zemalja. » Odlomak sa zvanične stranice Međunarodna orgnizacija frankofonije (OIF).

Nekoliko organizacija promoviraju frankofoniju u svijetu. Neke od njih su veoma poznate:

Međunarodna organizacija frankofonije (OIF). Osnovana 1970. godine, OIF danas okuplja 80 država i vlada. Od 2010. godine, Bosna i Hercegovina je članica posmatrač OIF-a, što joj, prije svega, omugućava de učestvuje u određnim programima povezanim slijedecim strukturama :

Univerzitetska agencija za frankofoniju (AUF) : Svjetska organizacija frankofonih univerziteta (AUF) okuplja više od 800 univerzitetskih ustanova na svim kontinentima u više od 100 zemalja.

TV5 Monde : francuski TV kanal za kulturu, dostupan u više od 200 zemalja i teritorija.

Međunarodna organizacija frankofonih gradonačelnika (AIMF) : Svjetska mreža frankofonih zvaničnika na lokalnom nivou koji njeguju viziju grada budućnosti, nosioca održivog i inkluzivnog razvoja, koji stavlja čovjeka u središte urbanog projekta.

Međunarodna Federacija profesora francuskog jezika (FIPF) : Međunarodna nevladina organizacija osnovana 1969. godine, FIPF okuplja 180 udruženja, 6 nacionalnih saveza i blizu 80 000 aktivnih članova volontera u 140 zemalja. Ona je važan akter u službi svjetske zajednice profesora francuskog jezika i frankofonije.