UČENJE FRANCUSKOG U BIH

Želite naučiti francuski jezik? Poklonite kurs francuskog jezika vašoj djeci ? Ovo su mogućnosti učenja u Bosni i Hercegovini.

MEĐUNARODNA FRANCUSKA ŠKOLA SARAJEVO (CIFS)

CIFS je školska ustanova koja pruža trojezično obrazovanje (bosanski, engleski i francuski), slijedi program Ministarstva obrazovanja Francuske (MEN) i priprema učenike za završni ispit i maturu: Diplôme National du Brevet (DNB) i Baccalauréat.

Sa diplomom CIFS-a, možete se pridružiti mreži francuskih škola u inostranstvu i iskoristiti kvalitet obrazovanja “na francuski nacin”. Ustanova omogućava učenicima završnih razreda da se upišu na visoko obrazovanje u Francuskoj.

 

DVOJEZIČNO ODJELJENJE GIMNAZIJE MOSTAR

Dvojezično odjeljenje gimnazije Mostar (Gimnazija Mostar) kombinira učenje francuskog jezika sa nekoliko predmeta na francuskom jeziku. Ovo odjeljenje je formirano 2005.godine potpisom ugovora između Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, Ministarstva obrazovanja Hercegovačko – Neretvanskog kantona i Gimnazije.

Od 2007., školska razmjena Gimnazije Mostar i Lycée Maine de Biran de Bergerac (Dordogne) omogućava redovne susrete između mladih Francuske i Bosne-Hercegovine. Blog mladih frankofona iz Bosne i Hercegovine svjedoči o bogatstvu ovog odnosa.

 

UNIVERZITETI U SARAJEVU I BANJA LUCI

Oba univerziteta imaju odjel za francuski jezik i književnost. Univerziteti su članovi Univerzitetske agencije za frankofoniju( Agence universitaire de la francophonie ) od 2014. za Sarajevo i od 2017. za Banja Luku. Uključeni su u nekoliko projekata saradnje sa francuskim univerzitetima a posebno sa programom Erasmus +

U Sarajevu, na odsjeku za francuski jezik formirana je univerzitetska teatarska trupa. Koriste savremene francuske tekstove i svake godine održe po jednu predstavu. Odjel u Banja Luci sve svoje aktivnosti prezentira na blog-u. U aprilu 201., organizovali su naučnu konferenciju , “ trostruko lice jezika: forma, značenje, izraz “.

 

FRANCUSKI INSTITUT U BOSNI I HERCEGOVINI

Francuski institut nudi kurseve u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru za odrasle, djecu kao i stručne kurseve
U isto vrijeme u Francuskom Institutu možete testirati vaš nivo francuskog jezika zahvaljujući ispitima kao sto su DELF junior, DELF i DALF :provjerite vaše znanje i pripremite se za odlazak u Francusku.

 

BORAVAK U FRANCUSKOJ

Svake godine , pobjednik konkursa koji organizuju lokalne vlasti pohađa kurs jezika u Francuskoj. Boravak se organizuje od 2017. u Univerzitetskom centru za francuske studije u Grenoblu ( Centre universitaire d’études françaises à Grenoble), koji je naš partner.

Do 2016. godine programe Génération bilingue, koji organizuje Francuski institut i Ministarstvo vanjskih poslova, dodijeljivalo je boravak za 50 učenika dvojezičnog odjeljenja iz cijelog svijeta. 2016. godine jedna učenica iz dvojezičnog odjeljenja gimnazije Mostar, Sabra Čolic, je bila korisnica tog programa: pogledajte njenu priču .