NAŠA METODOLOGIJA

GOVORIM FRANCUSKI VEĆ OD PRVOG ČASA !

Na prvom času francuskog jezika za potpune početnike, moguće je ! Naši profesori će Vas uvesti u francuski jezik i stavit će akcenat na govor i izgovor. Pažljivo se biraju ciljevi za svaki čas, od jednostavnijih ka težim, kako bi se učenici što lakše mogli izražavati na francuskom i kako bi što lakše usvojili samu strukturu jezika.

 

UČIM JEZIK – OTKRIVAM KULTURU !

Svaki naš učenik, član ili ljubitelj ima pristup svim našim uslugama : biblioteci za odrasle i djecu, kulturnim događajima, našoj elektronskoj biblioteci Culturethèque, sa više od 230 000 dokumenata, (audio, video, strip, časopisi, itd…) kako biste pratili avanturu zvanu frankofonija i van časova !

 

PRAGMATIČAN PRISTUP !

Mi insistiramo i na pisani i na govorni jezik. Cilj nam je da naši učenici budu u mogućnosti koristiti se jezikom u konkretnim situacijama : razumjeti oglas na aerodromu, ispuniti formular, konsultovati određenu web stranicu, rezervisati kartu ili smještaj, napisati e-mail, govoriti na sastanku….

 

GRAMATIKA I VOKABULAR : DRUGAČIJI PRISTUP !

Gramatika i vokabular nipošto nisu zapostavljeni, naprotiv! Na svakom času se radi na razvijanju jednog ili više aspekata jezika koji se progresivno usvajaju i stavljaju u direktnu upotrebu u aktivnostima usmenog i pismenog izražavanja. Učite i koristite naučeno u konkretnoj situaciji !

 

 AKTIVNO UČENJE, AUTENTIČNI MATERIJALI

Savremene metode i udžbenici koji se primjenjuju u potpunosti prate aktivno učenje uz popratne sadržaje : video materijale, muziku, reklame, radio ili novinske isječke koji učenike uvode u stvarni svijet francuskog govornog područja. Na pomenuti način ste uvedeni u situacije koje vas pripremaju za upotrebu jezika u realnim situacijama kako biste izvršili neku društvenu aktivnost !

 

ZAJEDNIČKI EVROPSKI REFERENTNI OKVIR ZA JEZIKE :

Nivoi kurseva prate Zajednički evropski referentni okvir za jezike: A1-A2-B1-B2-C1-C2 . Na ovaj način lako možete pozicionirati svoj napredak i saznati koji ispit trebate polagati kako biste dobili zvaničnu i trajnu diplomu o Vašem poznavanju jezika.