EVROPSKI PROJEKTI

Kultura: centralno mjesto u evropskim odnosima

Već dugi niz godina kultura zauzima veoma važno mjesto u evropskoj strategiji. Evropska agenda za kulturu (2007) i Strategija Evropa 2020 predstavljaju kulturu i kreativnost kao jednog od pokretača inteligentnog, održivog i inkluzivnog razvoja.

Francuski institut u Bosni i Hercegovini se pozicionira kao glavni ili pridruženi partner u projektima financiranim tematskim evropskim fondovima kao sto su Europe Créative ili Erasmus +.

Osim toga Zajednička komunikacija iz 2016, Strategija EU za vanjske poslove će ojačati međunarodne kulturne odnose zasnovane na tri stuba :                                    

-podrška kulturi kao pokretaču održivog društvenog i ekonomskog razvoja;                                                            

-promocija kulture i međukulturnog dijaloga za mirne odnose između zajednica;                                       

-jačanje saradnje na polju kulturne baštine.

Kultura nije samo obična promocija umjetnosti. Ona podrazumijeva i turizam, obrazovanje, sport, itd. 16 maja 2017., mreža Nacionalnih instituta za kulturu Evrospke unije  (EUNIC) je oficijelno identifikovana kao jedan od privilegovanih faktora te politike. Francuski institut u Bosni i Hercegovini od 1 maja 2017 predsjedava mrežom EUNIC-BH i namjera mu je da je pomoću nove startegije zadovolji oba cilja EU a i potrebe lokalnih partnera.

Stalna delegacija EU u Bosni i Hercegovini je takođe jedan od privilegovanih partnera.

 

Naše evropske aktivnosti na polju kulture

Francuski institut u Bosni i Hercegovini je dio te evropske strategije. Zajedno sa našim partnerima učestvujemo u različitim projektima :

Fondacija Sarajevo Srce Evrope

U sklopu Mission du Centenaire 14-18, prvi evropski događaj povodom komemoracije Prvog svjetskog rata se održao u Sarajevu u periodu 28 juni 2014. Tokom cijele 2014. godine , Sarajevo je bilo domaćin kulturnih, sportskih, obrazovnih i naučnih manifestacija a sve pod okriljem sjećanja (“Cycle(s) and cycles”) i izazovima budućnosti balkanske regije (“Movies on the Moove”). Značajni događaji su:

2014 | Sport | Sarajevo Grand Prix |Biciklistička trka za mir pod visokim pokroviteljstvom Tour de France.

2014 | Film | Mostovi Sarajeva |Projekcija filma na Kanskom festivalu 2014 sa trinaest evropskih režisera.

2014 | Izlozba | Résonance, du Chemin des Dames à Sarajevo | Fotografije Gérard Rondeau.

2014 | Muzika | Koncert Orkestra Bečke Filharmonije| Simbol grada,  Vijećnica, bivša biblioteka, spaljena za vrijeme opsade Sarajeva i ponovo renovirana je bila domaćin Orkestra iz Beča .

Mons Evropska prijestolnica kulture 2015

2015 | Debate  | Café Europa | Francuski institut je pružio svu logisticku pomoć za realizaciju projekta Café Europa u Sarajevu. Prisutan u nekih desetak evropskih gradova kao i Monteralu  Café Europa  je mjesto za individualno i kolektivno okupljanje i opuštanje. Posjećujemo ga kako bi sreli nekog, učestvovali na nekoj konferenciji, čitali , pisali ili učestvovali na radionicama. To je mjesto za povezivanje i komunikaciju sa svijetom. : posjetite Facebook.

EUNIC Bosna i Hercegovina (EUNIC-BH)

Učesvujemo na Danima evropskog filma kao i na Danima evropskih jezika.

Program Inside Europe 

Gradimo budućnost učesvujući u razvoju Inside Europe. Francuski institut (Paris), je nosilac projekta i program ima za cilj da ispita solidarnost odnosa između kulturnih aktera u centralnoj i istočnoj Evropi , u kontekstu snažne napetosti na demografsku ravnotežu. Projekat se aplicira u sklopu javnog poziva programa Kreativna Evropa 2017.

 

Francusko – njemački kulturni fond

Još jedan uspješan vid saradnje na evropskim projektima .