STRUČNI KURSEVI

Razvijte vaše vještine francuskog jezika, ili vještine vaših uposlenika kako biste se okrenuli novim tržištima ili razvili nova partnerstva. Francuski institut vam nudi više rješenja :

 

SVAKODNEVNI FRANCUSKI

Nemate trenutno određen cilj i jednostavno želite poboljšati znanje vaših uposlenika iz francuskog jezika ili ih upoznati sa tim jezikom.

Priključite se redovnim časovima u Francuskom institutu ili oformite grupu zatvorenog tipa koja će brojati samo članove iz vaše ekipe. Časovi su organizovani u Francuskom institutu ili vašim prostorijama.

 

FRANCUSKI U PROFESIONALNOM ŽIVOTU

Nemate trenutno jasno definisan cilj ali ipak želite usmjeriti učenje francuskog jezika ka profesionalnim situacijama : prijem posjetitelja, zakazivanje sastanaka, organizovanje prevoza itd.

Organizujemo obuku usmjerenu prema francuskom kakav se koristi u firmama i administraciji.

 

FRANCUSKI PO SPECIJALNOSTIMA

Radite u oblasti koja zahtijeva specijalizovani francuski : turizam, hotelijerstvo, administracija, međunarodni odnosi i diplomatija, banka itd.

Nudimo vam obuku koja se bazira na situacijama i vokabularu koji je karakterističan za vašu profesiju kako bismo pripremili vaše uposlenike  za efikasnu interakciju na francuskom jeziku.

 

FRANCUSKI ZA SPECIJALNU NAMJENU

Zelite što brže osposobiti vaše saradnike u francuskom za potrebe određenog projekta ili jasno definisanog zadatka.

Sa vama proučavamo potrebe vaše ekipe kako bismo napravili listu ciljeva rada i  aktivnosti prilagođene za obuku koja se bazira isključivo na vašim potrebama.

Isto tako osposobljavamo vaše saradnike u najkraćem periodu kako bi mogli izvršavati određene zadatke koje očekujete od njih na francuskom jeziku : odlazak u Francusku na obuku, nadgledanje ekipe frankofonih tehničara, priprema misije u Francusku itd.