KAKO SE UPISATI

Kursevi francuskog jezika u Francuskom institutu u BiH

Odlučili ste da učite francuski jezik kako biste uložili u svoju budućnost, obogatili svoje profesionalno iskustvo ili zbog ličnog zadovoljstva.

Donijeli ste veoma pametan izbor za vašu budućnost koji će vam omogućiti da:

  • komunicirate sa preko 321 milionom ljudi na 7 kontinenanta
  • pristupite brojnim znanjima jer je francuski četvrti najzastupljeniji jezik na Internetu i treći jezik Wikipedije
  • razmislite o karijeri u velikim međunarodnim kompanijama gdje je engleski, iako veoma nepohodan, često nedovoljan, francuski jezik obogaćuje vaš curriculum vitae
  • se pridružite međunarodnim organizacijama u kojima je francuski jedan od zvaničnih radnih jezika ( Europska Unija, Ujedinjeni Narodi, Europska svemirska agencija, FIFA, Međunarodni olimpijski komitet, Crveni Križ, Interpol…)

Sesija: 6. maj – 22. juni 2024.

Upis:

Sarajevo : upisnica // kontakt : cours@institutfrancais.ba 033/668-605
Banja Luka : upisnica // kontakt : banjaluka@institutfrancais.ba 051/219-238
Mostar : upisnica // kontakt : mostar@institutfrancais.ba 036/558-845