MREŽA ALUMNI

Po završetku svojih studija pristupite mreži, ostanite u kontaktu i nastavite razvijati svoje profesionalne mogućnosti !

 

Međunarodna mreža

Svake godine 100 000 međunarodnih studenata stekne diplomu francuskog visokoškolskog sistema obrazovanja. France Alumni svima njima omogućava sa ostanu umreženi i da iskoriste svoj boravak u Francuskoj u profesionalnom životu.

Na inicijativu Ministarstva Evrope i vansjkih poslova, Campus France osmislio je mrežu France Alumni, informatičku višejezičnu platformu koja služi za spajanje, informisanje i praćenje međunarodnih studenata koji su svoje studije ili jedan dio studija proveli u francuskom sistemu visokog obrazovanja.

 

Mreža Alumni u Bosni i Hercegovini

Nekoliko stotina građana Bosne i Hercegovine provelo je jedan dio svojih studija u Francuskoj. Neki od njih danas su na bitnim funkcijama u javnim ustanovama, firmama, akademskom i zdravstvenom miljeu ili u kulturnom sektoru države. Kako bi okupila sve ove bivše studente, Ambasada Francuske osmislila je mrežu Alumni BiH koja je zvanično pokrenuta 15. decembra 2016. godine u prisustvu brojnih bivših studenata.

 

Pridružite se mreži!

Ostanite u kontaktu nakon vašeg boravka u Francuskoj! Obratite se mailom na zeljka.divkovic@institutfrancais.ba kako bismo vas dodalu na listu Alumni Bosna i Hercegovina i kako biste dobijali sve informacije o događanjima koja organizujemo: susrete sa pozntim ličnostima, izložbe, druženja, kokteli…