PODUČAVANJA FRANCUSKOG U BIH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA FRANCUSKOG JEZIKA U BOSNI I-HERCEGOVINI

Inicijativa započeta u 2008. godini, Udruženje danas okuplja 80 članova ili skoro polovinu nastavnika francuskog jezika u zemlji. Misija mu je da ujedini energiju oko zajedničkih ciljeva, obnovi učenje francuskog jezika i predstavi svoje članove obrazovnim institucijama. Udruženje podržava Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i organizuje obuke za svoje članove i sarađuje sa Francuskim institutom.

Kontakt : Jelena Ristanović, predsjednica elfbh@yahoo.fr i jekar78@yahoo.com) +387 65 57 36 38

 

OBUKE

Provjerite sa Udruženjem nastavnika francuskog jezika u Bosni i Hercegovini kako bi saznali šta planiraju. Redovno nude obuke nastavnicima koji žele da nastave svoje obrazovanje ili specijaliziraju se.

Pored toga, Francuski institut redovno nudi profesorima francuskog jezika učešće na obukama u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Juli | Ljetni Univerzitet u Strugi | Profesori francuskog imaju mogućnost da prisistvuju ljetnom univerzitetu u Strugi (Bivša jugoslovenska republika Makedonija). Tokom 3 dana seminar okuplja oko stotinjak profesora francuskog jezika iz cijelog regiona i omogućava unaprijeđenje znanja iz novih metodologija učenja francuskog jezika i primjene novih udžbenika. Francuski institut može obezbijediti troškove boravka za odabrane profesore. Sve informacije možete dobiti kod atašea za saradnju za francuski jezik.

2016 | Seminar CIEP | Nekoliko pedagoških pravila prilikom predavanja francuskog kao stranog jezika sa osvrtom na CECRL okvir i školski DELF ispit : Francuski institut je organizovao u oktobru 2016. obuku za nastavnike francuskog jezika koji žele ponuditi svojim učenicima mogućnost da dobiju certifikat o znanju francuskog jezika.

Seminar | Obuka za zvanične ispravljače/ispitivače ispita DELF : Od 2014. godine održavaju se redovni seminari u organizaciji Ambasade Francuske i Francuskog instituta za obuku nastavnika koje im omogućava da postanu korektori i članovi žirija za ispit CIEP –Francuskog Ministarstva obrazovanja. Za 3 godine obučeno je 65 nastavnika. U 2015. godini obuka je održana u Banjoj Luci. Sve informacije možete dobiti u odjelu za franuski jezik.

 

ONLINE RESURSI:

Da bi ste proširili vaše znaje , pogledajte slijedeće web stranice:

Culturethèque
Parlons français c’est facile
TV5 monde
Le fil du bilingue
Agence universitaire de la francophonie
Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger
Label France éducation