IZABERITE FRANCUSKU

FRANCUSKA, IZBOR MNOGIH

Francuska je jedna od zemalja koja prima najveći broj međunarodnih studenata ! Sa 400 000 međunarodnih studenata Francuska je jedna od vodećih zemlja u svijetu po broju stranih studenata ! Svake godine 150 – 200 studenata iz Bosne i Hercegovine se upiše na neku od 3500 visokoškolskih ustanova.

 

ZAŠTO IZABRATI FRANCUSKU ?

KVALITETNO OBRAZOVANJE

Strani studenti lako prepoznaju kvalitet i izvrsnost francuskog visokog obrazovanja.
Zahvaljujući visokom nivou naučnog istraživanja visokoškolski sistem izuzetno je kvalitetan. Bitnost i veličina naučnog istraživanja potvrđena je nedavno dodijeljenim Nobelovim nagradama za ekonomiju, hemiju i književnost. Strani studenti direktni su učesnici velikih ostvarenja budući da čine 42 % od ukupnog broja doktoranata u Francuskoj.

 

ZANIMLJIVE CIJENE ŠKOLARINA

Na francuskim državnim visokoškolskim ustanovama Država pokriva većinski dio studija. Više informacija o cijenama studija.

 

VELIKI IZBOR

Pred vama je veliki izbor. Mreža francuskog visokog obrazovanja sadrži više od 3500 ustanova među kojima ćete pronaći 73 univerziteta, 227 inžinjerskih škola, 220 škola trgovine i menadžmenta, 245 umjetničkih škola, 22 škole arhitekture te 2800 drugih javnih i privatnih ustanova.
Možete izabrati između kratkih ili dugih, općih, tehničkih ili stručnih studija….

Na osnovu izbora studija imate mogućnost da studirate na francuskom, engleskom ili nekom drugom jeziku. Više informacija o studiranju na engleskom jeziku.

 

PRISTUTNOST U SVIM DIJELOVIMA FRANCUSKE

U svim većim francuskim gradovima možete pronaći univerzitete ili visoke škole. Visoko obrazovanje je usklađeno na cijeloj teritoriji Francuske. Pored prestižne Sorbone u Parizu, u glavnim gradovima regija ćete također pronaći renomirane univerzitete i škole kao što je na primjer Institut za napredne studije u Toulouseu (IAST) kojeg je upravo u Toulouseu osnovao Jean Tirole, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju.

 

EVROPSKA USKLAĐENOST DIPLOMA

Francuska nudi obrazovanje po Bolonjskom sistemu (Osnovne studije – Master – Doktorat) u skladu sa ostalim zemljama Evrope gdje je obrazovanje također raspoređeno na studije od 3, 5 i 8 godina. Evropska usklađenost uvelikome olakšava studentsku mobilnost u raznim zemljama.

Sve navedeno doprinosi činjenici da je upravo francuski visokoškolski sistem jedan od najpriznatijih u cijelom svijetu. Jednom stečena diploma vaš je pasoš za budućnost !

Za više informacija o studiranju u Francuskoj pogledajte brošuru 10 razloga zašto da izabere Francusku.

 

FRANCUSKI – SVJETSKI JEZIK

Francuski je jedini jezik, pored engleskog, koji se govori na 5 kontinenata i ima više od 270 miliona govornika ! Studirajući u Francuskoj naučićete ovaj jezik i kulturne kodove Francuske koji su ujedno i vaše dodatne prednosti u budućoj karijeri !

 

Da li ste znali : 9 od 10 studenata preporučuje Francusku kao zemlju za studiranje !