KO SMO MI ?

FRANCUSKI INSTITUT U BOSNI I HERCEGOVINI

Član kulturne mreže u 143 države, Francuski institut prisutan je u Bosni i Hercegovini od 2003. godine. U 2014. godini spojio se sa Centrom « André –Malraux » (CAM) koji je postojao u Sarajevu od 1995. godine. Francuski institut u Bosni i Hercegovini je vezan za Ambasadu Francuske. Pored glavnog sjedišta Instituta u Sarajevu, raspolaže sa još dva svoja centra u Banja Luci i Mostaru.

 

NAŠA MISIJA

Francuski institut u Bosni i Hercegovini predstavlja glavnu platformu za dijalog između Francuske i Bosne i Hercegovine u oblasti kulture i znanja. Misija mu je širenje francuskog jezika i kulture na prostoru cijele države.

U svakom od ova 3 grada, u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, Francuski institut nudi kurseve francuskog jezika, organizuje kulturne aktivnosti, te nudi usluge biblioteke. Svake godine blizu 500 polaznika svih nivoa i svih uzrasta koriste ove kurseve.

Pored promocije francuskog jezika i kulture, Direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini, u svojstvu Savjetnika za naučnu i kulturnu saradnju Ambasade Francuske, koordinira projekte univerzitetske, naučne i tehničke saradnje.

Francuski institut u Bosni i Hercegovini takođe je informativni centar za studente koji žele da nastave svoje visoko obrazovanje u Francuskoj.  Putem svojih kancelarija Campus France, daje upute vezano za studije i stipendije.

 

PARTENARSTVA

Zadatak Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini je uspostavljanje partnerstava i projekata  sa lokalnim akterima iz sfera kulture i obrazovanja.

Na evropskom nivou, Francuski institut u Bosni i Hercegovini razvija projekte u okviru Njemačko-francuskog fonda za projekte iz oblasti kulture, programe « Europe créative » i « Erasmus + », kao i pri klasteru EUNIC-BiH.

U domenu obrazovne saradnje, Francuski institut u Bosni i Hercegovini održava posebnu saradnju sa Međunarodnom francuskom školom u Sarajevu (CIFS) kao i sa dvojezičnim odjeljenjem Gimnazije Mostar. Takođe sarađuje i sa katedrama za francuski jezik Univerziteta u Sarajevu i Banja Luci, obje članice Univerzitetske agencije za frankofoniju.