EKIPA

DIREKCIJA

Loé Lagrange, direktorica Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini i savjetnica za saradnju i kulturu ambasade Francuske u Sarajevu.
Diplomirala je međunarodno humanitarno pravo (Univerzitet Aix-Marseille III) i ruski jezik i civilizaciju (INALCO), radila je sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju i nekoliko nevladinih organizacija za odbranu ljudskih prava i demokratsko upravljanje u Istočnoj Evropi ; takođe je radila kao pravnik ekpert za pravo azila u Belgiji i Francuskoj. Pridružila se Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove 2017. godine, gdje je prvo radila na pitanjima razvoja u direkciji Ujedinjenih nacija i u direkciji za kontinentalnu Evropu, a potom kao politička savjetnica i šef službe za štampu i komunikacije ambasade Francuske u Ukrajini. Nakon ruske ofanzive u Ukrajini, uključila se u francusku nevladinu organizaciju Biblioteke bez granica kako bi razvila projekte za pristup obrazovanju i kulturi u nekoliko ukrajinskih gradova.
Govori francuski, engleski, ukrajinski, ruski, a poznaje i bosanski/hrvatski/srpski jezik.

OPŠTI POSLOVI I MEDIJATEKA

Vasvija Bašić, zadužena za medijateku & i opšte poslove | Danas odgovorna za nedavno otvorenu medijateku, stigla je u IFBH 2014. godine kao saradnik. Prije toga, nakon studija književnosti, radila je za službe za kulturu Ambasade.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : vasvija.basic@institutfrancais.ba | + 387 33 586 277

ODJEL ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

Senad Skrobanović, zamjenik generalnog sekretara | Prisutan još od 1998. godine, na početku postojanja Francuskog instituta, radi prvo na poslovima logistike,  da bi se zatim preorjentisao na knjigovodstvene poslove. Danas obavljao aktuelnu funkciju.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : senad.skrobanovic@institutfrançais.ba
+ 387 33 586226

Dževad Osmanović, adminstrator mreže i internet stranice | Pridružio se osoblju 2014. godine, a bio je u Centru André Malraux od 1997. godine. Polivalentan, obavljao je poslove tehničkog asistenta, asistenta produkcije, prevodioca.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : dzevad.osmanovic@institutfrancais.ba |
+ 387 33 586 227

ODJEL ZA PARTNERSTO, KULTURU & ODNOSE S JAVNOŠĆU

Nermina Halkić, direktorica odjela | Pridružila se osoblju Francuskog instituta 2012. godine, a došla je na čelo odjela 2015. godine. Po profesiji arhitekta, obavljala je razne poslove iz oblasti kulture za časopise i udruženja. U Švajcarskoj je stekla diplomu profesora francuskog kao stranog jezika.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : nermina.halkic@institutfrancais.ba | + 387 33 586 276

Željka Divković, stručni saradnik za kulturu i odnose s javnošću & odgovorna osoba za Campus France | Obavlja oba posla, iz domena kulture i Campus France, uz dobro raspoloženje i polivalentnost koja je potrebna. Zaposlena u Centru André Malraux od 2012. godine, pridružila se osoblju Francuskog instituta 2014. godine i uspjela je razviti efikasnu mrežu.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski i španski.
Kontakt : zeljka.divkovic@institutfrancais.ba
+ 387 33 586 230

ODJEL ZA JEZIKE

 Alma Šljivnjak, koordinator za kurseve | priključila  se osoblju 2014. godine, ali je već od 2012. godine u Centru André Malraux. Radi na koordinaciji  kurseva i ispita, vrši upis učenika.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski, engleski i italijanski.
Kontakt : alma.sljivnjak@institutfrancais.ba | + 387 33 668 605

Dženana Salihović, profesor francuskog i vršilac obuke za DELF-DALF | Došla je 2002. godine u Centar André Malraux kao profesor francuskog jezika. Danas obavlja i poslove na ispravljanju, ispitivanju i obukama za DELF-DALF.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski

OGRANCI FRANCUSKOG INSTITUTA U
BANJOJ LUCI I MOSTARU

Milica Mijatović, saradnik i osoba odgovorna za biro Campus France | pridružila se Francuskom institutu 2008. godine u ogranku Instituta u Banjoj Luci. Po struci profesor francuskog jezika, zadužena je za administrativne poslove i organizaciju kurseva.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski, engleski i,pomalo, italijanski i španski.
Kontakt : milica.mijatovic@institutfrancais.ba | + 387 51 219 238

Jasmina Zvonić, rukovodilac ogranka | pridružila se Francuskom institutu 2003. godine kao odgovorna osoba za ogranak u Mostaru. Nakon Studija primjenjene umjetnosit u Annecyu, prvo je radila u službi za zaštitu istorijskih spomenika u Mostaru, na klasifikaciji grada u UNESCO-u.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski, engleski
Kontakt : jasmina.zvonic@institutfrancais.ba | + 387 36 558 845