EKIPA

DIREKCIJA

Jean-Christophe Thiabaud, savjetnik za kulturu i saradnju pri Francuskoj ambasadi i direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini
Diplomirao na Institutu za političke nauke u Parizu i na Univerzitetu Pariz I- Panteon-Sorbona. Radio u Poljskoj i Ukrajini te u Bosni  i Hercegovini kao savjetnik za štampu. Obavljao takođe dužnosti u Ministarstvu inostranih poslova, u Direkciji za finansijske i ekonomske poslove te u Direkciji za Kontinentalnu Evropu, a nakon toga je bio rukovodilac misije i pomoćnik Savjetnika za religiozna pitanja.
Govori francuski, engleski, ruski i razumije bosanski, hrvatski i srpski jezik.

OPŠTI POSLOVI I MEDIJATEKA

Vasvija Bašić, zadužena za medijateku & i opšte poslove | Danas odgovorna za nedavno otvorenu medijateku, stigla je u IFBH 2014. godine kao saradnik. Prije toga, nakon studija književnosti, radila je za službe za kulturu Ambasade.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : vasvija.basic@institutfrancais.ba | + 387 33 586 277

ODJEL ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

Senad Skrobanović, zamjenik generalnog sekretara | Prisutan još od 1998. godine, na početku postojanja Francuskog instituta, radi prvo na poslovima logistike,  da bi se zatim preorjentisao na knjigovodstvene poslove. Danas obavljao aktuelnu funkciju.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : senad.skrobanovic@institutfrançais.ba | + 387 33 586226

Dževad Osmanović, adminstrator mreže i internet stranice | Pridružio se osoblju 2014. godine, a bio je u Centru André Malraux od 1997. godine. Polivalentan, obavljao je poslove tehničkog asistenta, asistenta produkcije, prevodioca.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : dzevad.osmanovic@institutfrancais.ba |
+ 387 33 586 227

ODJEL ZA PARTNERSTO, KULTURU & ODNOSE S JAVNOŠĆU

Nermina Halkić, direktorica odjela | Pridružila se osoblju Francuskog instituta 2012. godine, a došla je na čelo odjela 2015. godine. Po profesiji arhitekta, obavljala je razne poslove iz oblasti kulture za časopise i udruženja. U Švajcarskoj je stekla diplomu profesora francuskog kao stranog jezika.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski
Kontakt : nermina.halkic@institutfrancais.ba | + 387 33 586 276

Željka Divković, stručni saradnik za kulturu i odnose s javnošću & odgovorna osoba za Campus France | Obavlja oba posla, iz domena kulture i Campus France, uz dobro raspoloženje i polivalentnost koja je potrebna. Zaposlena u Centru André Malraux od 2012. godine, pridružila se osoblju Francuskog instituta 2014. godine i uspjela je razviti efikasnu mrežu.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski i španski.
Kontakt : zeljka.divkovic@institutfrancais.ba | + 387 33 586 230

ODJEL ZA JEZIKE

Franck Simaer, Ataše za saradnju za francuski jezik i direktor odjela za jezike | Pridružo se Francuskog instituta u septembru 2022. godine, nakon što je obavljao dužnost diplomate u raznim zemljama od 1991. godine. Po obrazovanju nastavnik, posebno je radio kao profesor francuskog kao stranog jezika u Surinamu i Nizozemskoj.
Govori francuski, engleski, portugalski, poljski, nizozemski i njemački.
Kontakt : franck.simaer@institutfrancais.ba | +387 33 210 816

 Alma Šljivnjak, koordinator za kurseve | priključila  se osoblju 2014. godine, ali je već od 2012. godine u Centru André Malraux. Radi na koordinaciji  kurseva i ispita, vrši upis učenika.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski, engleski i italijanski.

Kontakt : alma.sljivnjak@institutfrancais.ba | + 387 33 668 605

Dženana Salihović, profesor francuskog i vršilac obuke za DELF-DALF | Došla je 2002. godine u Centar André Malraux kao profesor francuskog jezika. Danas obavlja i poslove na ispravljanju, ispitivanju i obukama za DELF-DALF.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski i engleski

OGRANCI FRANCUSKOG INSTITUTA U
BANJOJ LUCI I MOSTARU

Milica Mijatović, saradnik i osoba odgovorna za biro Campus France | pridružila se Francuskom institutu 2008. godine u ogranku Instituta u Banjoj Luci. Po struci profesor francuskog jezika, zadužena je za administrativne poslove i organizaciju kurseva.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski, engleski i,pomalo, italijanski i španski.
Kontakt : milica.mijatovic@institutfrancais.ba | + 387 51 219 238

Jasmina Zvonić, rukovodilac ogranka | pridružila se Francuskom institutu 2003. godine kao odgovorna osoba za ogranak u Mostaru. Nakon Studija primjenjene umjetnosit u Annecyu, prvo je radila u službi za zaštitu istorijskih spomenika u Mostaru, na klasifikaciji grada u UNESCO-u.
Govori bosansko-hrvatsko-srpski, francuski, engleski
Kontakt : jasmina.zvonic@institutfrancais.ba | + 387 36 558 845