DOKTORAT

Doktorski studij u Francuskoj međunarodnog je karaktera jer skoro 42 % od ukupnog broja doktoranta čine doktoranti iz stranih zemalja.
Svi studenti koji imaju diplomu Master ili stranu diplomu koja odgovara ovom nivou, mogu biti kandidati za doktorkse studije. Studij traje, u pravilu, 3 – 6 godina i omogućava dobijanje diplôme doktorskih studija nakon odbranjene doktorske teze.

 

1- IZABRATI DOKTORSKU ŠKOLU

Na raspolaganju vam je 271 doktorska škola za sve oblasti. Kako biste što lakše pronašli doktorsku školu koja odgovara vašem istraživačkom projektu, konsultujte imenik doktorskih škola.

Kada ste pronašli jednu ili više odgovarajućih doktorskih škola, stupite u kontakt sa direktorom oblasti istraživanja koje vas zanima kako biste predložili svoj projekat. Ako dobijete pozitivno mišljenje za svoj projekat, možete stupiti u kontakt sa sekretarijatom škole kako biste započeli upisnu proceduru.

 

2- FINANCIRAJTE SVOJ STUDIJ

Svake godine, Ambasada Francuske u BiH nudi program stipendiranja. Konkurs za stipendije otvoren je u mjesecu oktobru. Pored ovih stipendija postoje i stipedije Ministarstva vanjskih poslova – Eiffel ili stipendije Univerzitetske agencije Frankofonije.
Preko 80 programa stipendiranja za doktorski nivou studija dostupno je građanima Bosne i Hercegovine. Za sve informacije pogledajte pretraživač Campus bourses.