TEST & DIPLOME

OCJENITE I OZVANIČITE VAŠE POZNAVANJE FRANCUSKOG JEZIKA

Francuski Institut u Bosni i Hercegovini nudi dvije vrste certifikata koje dodjeljuje Međunarodni centar za pedagoško obrazovanje (CIEP) pri francuskom ministarstvu obrazovanja.

 

TCF (Test poznavanja francuskog jezika)

TCF provjerava vaše poznavanje francuskog jezika. Na osnovu testa, dodijeljeni bodovi određuju nivo jezika kandidata prema skali Vijeća Evrope (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

TCF je odličan ukoliko trebate brzo uraditi provjeru vašeg poznavanja francuskog jezika. Test se polaže na računaru i odmah možete dobiti vaš rezultat. Nakon toga dobijate potvrdu koja vrijedi dvije godine. Pored TCF Tout Public (za sve ciljne grupe), postoji više specifičnih formi TCF-a u Francuskom institutu u BiH :

TCF-DAP : za pristup francuskom Univerzitetu u prvom ciklusu i školama za arhitekturu
TCF Québec : za imigriranje u Québec
TCF ANF : za pristup francuskom državljanstvu

Vise informacija

 

DELF ET DALF

DELF – Diploma za učenje francuskog jezika – nivo A1, A2, B1 i B2

DALF – Diploma za napredni stadij francuskog jezika – nivo C1, C2

DELF i DALF su diplome sa neograničenim rokom trajanja. Postoji 6 vrsta diploma koje odgovaraju nivoima Vijeća Evrope :A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Svaki nivo ispita se sastoji od 4 testa, a svaki se ocijenjuje sa maksimalno 25 bodova: usmeno razumijevanje, pismeno razumijevanje, usmeno izražavanje i pismeno izražavanje. Kako bi se dobila diploma, potrebno je ostvariti prolaznih 50 od mogućih 100 bodova.

Kandidat se može upisati direktno na nivo po njegovom izboru. Prije nego što izađete na polaganje DELF/DALF-a, preporučljivo je zatražiti mišljenje predavača francuskog jezika kako biste odabrali adekvatan nivo.

Postoji i verzija prilagođena mladim polaznicima srednjoškolskog uzrasta: DELF Junior, nivoi od A1 do B2.

Vise informacija

 

KOJI ISPIT ODABRATI ?

Kursevi francuskog jezika i diplome koje nudi Francuski institut u Bosni i Hercegovini su organizovani prema standardima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CECR). Pohađajući naše kurseve lako ćete saznati koji je vaš nivo!

Možete da uradite jedan kraći test koji će omogućiti vaše pozicioniranje.
Možete se također pripremati za diplomu pohađajući kurseve prilagođene vašim potrebama.

 

Za testiranje vašeg nivoa znanja

vježbanje TCF (eng)

Test nivoa francuskog jezika (fr)

primjeri DELF ispita (fr)

Video DELF

Više informacija

nivoi evropskog okvira jezika

svi tipovi TCFa (fr)

sve diplôme DELF i DALFa (fr)