HomeKALENDAR AKTIVNOSTItakmičenje sa DESET RIJEČI | JANUAR 2017 | SEDMICA FRANKOFONIJE

takmičenje sa DESET RIJEČI | JANUAR 2017 | SEDMICA FRANKOFONIJE

23 JAN – BIH
SEDMICA FRANKOFONIJE-TAKMIČENJE SA DESET RIJEČI
visuel_paysage-500×330
Upisi do 31. januara 2017.

Povodom održavanja sedmice Frankofonije 2017, Ministarstvo obrazovanja Francuske, u partnerstvu sa Ministarstvom vanjskih poslova i Francuskim institutom, organizuju
Takmičenje sa deset riječi.

Razredi koji izučavaju francuski jezik su pozvani da zajednički realizuju literarni ili umjetnički rad na osnovu deset riječi. Ove godine, radi se o sposobnosti francuskog jezika da se prilagodi savremenom korištenju digitalnog jezika :
Avatar – Canular – émoticône – favori(te) – fureteur(euse) – héberger – nomade – nuage – pirate –
télésnober

Nastavnici/profesori koji žele učestvovati u ovom takmičenju se moraju prijaviti putem sljedećeg
linka : http://www.reseau-canope.fr/concours-dixmots-compte/

Kalendar
31. januar 2017. godine : Rok za prijavu

20. mart 2017. : Rok za predaju radova

April 2017. : Odluka žirija

Maj 2017. : Dodjela nagrada

 

Najbolji radovi će biti nagrađeni putovanjem u Francusku (2 učenika i 1 nastavnik/profesor) koje će
obezbijediti Francuski institut (Pariz).

Više informacija o takmičenju možete pronaći na sljedećoj stranici :
https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html

RELATED ARTICLES