HomeHOMEKULTURA | SARAJEVO FILM FESTIVAL | SPORAZUM O KOPRODUKCIJI

KULTURA | SARAJEVO FILM FESTIVAL | SPORAZUM O KOPRODUKCIJI

Potpisivanje sporazuma o kinematografskoj koprodukciji

Povodom Sarajevo Film Festivala, Francuska i Bosna i Hercegovina potpisale su Sporazum koji će olakšati koprodukciju između ove dvije zemlje.

Francuski ambasador, Guillaume Rousson, i Ministar Civilnih poslova, Adil Osmanović, potpisali su 13. avgusta Sporazum o Kinematografskoj koprodukciji između Francuske i Bosne i Hercegovine.

Sporazum je rezultat pregovora započetih 2004. kada su ministri vanjskih poslova odlučili da modifikuju sporazum o koprodukciji iz 1975. između Francuske i Jugoslavije.

Francuska je istorijski partner bh. filma. Francuski producenti su, na primjer, imali važnu ulogu u finansiranju filmova Ničija Zemlja, Oskar za Najbolji strani film 2001.), Savršeni krug i Smrt u Sarajevu.

Sporazum o koprodukciji će olakšati buduću kinematografsku saradnju između dvije zemlje.

Francuska već dugi niz godina daje podršku Sarajevo Film Festivalu.

RELATED ARTICLES