HomeHOMEKULTURA | JAVNI POZIV | BORAVAK U FRANCUSKOJ

KULTURA | JAVNI POZIV | BORAVAK U FRANCUSKOJ

Umjetničke rezidencije u Cité internationale des arts

Francuski institut, u saradnji i uz podršku delegacije Ministarstva kulture i ministarstva Evrope i vanjskih poslova Francuske organizuje umjetničke rezidencije u srcu Pariza za preko 70 stranih umjetnika.

Program umjetničkih rezidencija u Cité internationale des arts namijenjen je međunarodnim umjetnicima sa mjestom prebivališta van Francuske, a koji žele razviti istraživački i kreativni projekat u Parizu u trajanju od 3 do 6 mjeseci.

Kandidati obavezno moraju imati podršku jednog ili više kulturnih partnera koji ujedno i podnose zahtjev u umjetnikovo ime.

UMJETNIČKE DISCIPLINE

Arhitektura / pejzažna arhitektura / urbanizam, vizuelne umjetnosti, ulična umjetnost / cirkus / marionete, strip, kino ( fikcija, animacija, dokumentarna kreacija), kustosi izložbe / kritika umjetnosti, digitalna kreacija ( digitalna umjetnost, video igrice), ples, dizajn/grafički dizajn, književnost ( fikcija, esej, književnost za mlade), umjetnička zanimanja, moda, muzika (savremena muzika, jazz, klasična muzika), fotografija, višedisciplinarni projekti, pozorište.

Informacije & kandidature

 

 

RELATED ARTICLES