HomeHOMEPOZIV ZA PRIJAVE | DIGITALNI MEDIJI | BALKANS VOICES

POZIV ZA PRIJAVE | DIGITALNI MEDIJI | BALKANS VOICES

Poziv za prijave na projekat „Balkans Voices“

Cilj ovog programa je jačanje vještina mladih od 18 do 30 godina u novim medijima iz sljedećih zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Program digitalnih medija “Balkan Voices” dio je projekta Balkan Voices kojeg finansira francusko Ministarstvo za Evropu i vanjske poslove, a provodi Canal France International (CFI) u saradnji sa odjelima za kulturu francuskih ambasada u gore spomenutim zemljama.

Uslovi za prijavu

Ukoliko želite učestvovati u programu digitalnih medija “Balkans Voices”, trebate ispunjavati sljedeće uslove:

  • Imati između 18 i 30 godina;
  • Biti stanovnik jedne od ovih šest zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije;
  • Imati osnovni nivo engleskog jezika (usmeno razumijevanje i izražavanje – minimalni nivo B1) kako biste mogli bez problema komunicirati s drugim učesnicima i učestvovati u aktivnostima;
  • Biti u mogućnosti da učestvujete u programskim aktivnostima ;
  • Biti sposobni da demonstrirate najmanje tri meseca aktivne produkcije medijskog sadržaja i gledanosti/praćenja putem svoje platforme;
  • Biti u mogućnosti da pokrivate socijalne, ekološke ili kulturne teme kao što su (ali ne ograničavajući se na):

Zapošljavanje mladih i inovacije;
Promocija mogućnosti za mlade na Zapadnom Balkanu;
Migracija i povratak;
Identiteti i manjine (LGBTQ +, Romi, Aškalije, itd.);
Rod i spolna ravnopravnost;
Okoliš;
Ljudska prava;
Teme općenito povezane sa ciljevima održivog razvoja (ODD).

Nakon postupka selekcije, pridružit ćete se grupi od oko 60 mladih kreatora medijskih sadržaja iz šest zemalja i učestvovati u aktivnostima programa:

  • Regionalna online konferencija koja će se održati 3. i 4. juna 2021. godine
  • Regionalne radionice, koje će se održati u septembru i oktobru 2021. godine.

Među 60 kreatora medijskog sadržaja, ograničen broj kandidata bit će izabran za učestvovanje u drugim aktivnostima:

  • Jednonedeljni program inkubacije u Parizu u novembru 2021. (oko 18 mladih ljudi biće odabrano na konferenciji i radionicama)
  • Šest mjeseci mentorstva (12 učesnika inkubacije dobiće mentorstvo).

Canal France International, u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, Albanskim institutom za medije, Crnogorskim institutom za medije, Makedonskim institutom za medije, Novosadskom novinarskom školom i Fondacijom za informacije, medije, dijalog i obrazovanje KosovaLive, pozivaju vas da se prijavite za program digitalnih medija ” Balkans Voices”.

Rok za podnošenje prijava na online platformi: ponedjeljak, 10. maj 18:00

Detaljne informacije & upis:

 

RELATED ARTICLES