HomeAKTIVNOSTI U INSTITUTUKULTURA | POZORIŠTE | ŽENA KAO BOJNO POLJE | SARAJEVO | TUZLA

KULTURA | POZORIŠTE | ŽENA KAO BOJNO POLJE | SARAJEVO | TUZLA

U povodu Međunarodnog dana prava žena, Francuski institut u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i  Hercegovini  i u partnerstvu sa Sarajevskim Ratnim Teatarom –  SARTR i Narodnim pozorištem u Tuzli organizovao je predstavu  Žena kao boljno polje.

Ovaj komad, inspirisan bosanskom dramom, djelo je fikcije. Autor je koristio obimnu bibliografiju vezanu za Balkan, a koristio je i neka vjerna svjedočenja za scene kopanja masovnih grobnica i za opis “slike“ DORINE zemlje.

Nastalo 1999. godine, djelo rumunskog autora Mateja Vişnica, za režisera iz  Bordeauxua je bila polazna tačka velike pozorišne avanture i  saradnje sa Sarajevskim ratnim teatrom Sarajevski Ratni Teatar SARTR. Šta se desilo od 1999. godine do danas, što traži  da se ponovo čuje ovaj oštar i nasilan tekst, dijalog između dvije žene, jedne,  američkog psiholog i druge, mlade žene sa Balkana, žrtve silovanja tokom sukoba.

Tekst naglašava razorne posljedice rata koji žensko tijelo čini prostorom za osvajanje i ponižavanje. U srcu balkanske Evrope, kao i u svim sukobima koji proizvode zvjerstvo i masakr, kad god proces uništavanja predstavlja distanciranje humanosti Drugog, žene su prve žrtve.

Žena kao bojno polje

Tekst: Matéi Visniec

Scenografija i režija:  Jean Luc Olivier

Compagnie le Glob / Jean – Luc Olivier

Igraju:  Marie Delmres , Clémenitne Couic i Thierry Oudin

RELATED ARTICLES