HomeHOMEKULTURA | SARAJEVO | SUSRET SA XAVIEROM BOUGARELOM

KULTURA | SARAJEVO | SUSRET SA XAVIEROM BOUGARELOM

Carstva, nacije, vojske: 30 godina istraživanja Bosne i Hercegovine

Gospodin Xavier BOUGAREL je istraživač u Centru za turske, osmanske, balkanske i srednjoazijske studije (CETOBAC / CNRS). Specijalista je za islam u jugoistočnoj Evropi, savremenoj Bosni i Hercegovini i za ratove u bivšoj Jugoslaviji, jedan je od francuskih istoričara koji najbolje poznaju Balkan i Bosnu i Hercegovinu.

Od 1996. godine objavio je desetak knjiga, od kojih su neke prevedene na b / c / s: Bosna, anatomija rata; Novi balkanski islam. Muslimani, akteri post komunizma; The New Bosnian Mosaic. Identities, Memories and Moral Claims in a Post War Society ; Srebrenica 1995 . Nadživjeti carstva, islam, nacionalni identitet i politička lojalnost u Bosni i Hercegovini; Divizija Handschar. Waffen SS Bosne 1943-1945 …

Dana 9. juna 2021. godine, gospodin Xavier Bougarel održao je konferenciju na francuskom jeziku u Francuskom institutu u Bosnu i Hercegovinu pod nazivom „Carstva, nacije, vojske: 30 godina istraživanja o Bosni i Hercegovini“. Frankofona publika (istoričari, profesori , diplomate …) bila je u mogućnosti da razgovara sa istraživačem o mnogim pitanjima koja se odnose na istoriju ove “postimperijalne” zemlje u Evropi u kojoj dominira stato-nacionalni princip.

RELATED ARTICLES