HomeHOMEKULTURA | KONKURS | STRIP RADOVI

KULTURA | KONKURS | STRIP RADOVI

Konkurs za prijem strip radova

Goethe-Institut i Francuski institut u Bosni i Hercegovini pozivaju sve strip ilustratore i ilustratorice iz Bosne i Hercegovine da prijave svoje strip radove na temu „raznolikosti“ na nagradni konkurs.

Autorima i autoricama dajemo potpunu slobodu da predstave svoje viđenje kulturne i seksualne raznolikosti.

Autori i autorice koji žele učestvovati u konkursu moraju ispuniti sljedeće preduslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da imaju više od 18 i maksimalno 30 godina

Radove mogu prijaviti sa sljedećim predispozicijama:

  • Strip rad koji žele prijaviti može biti dužine od jedne (1) do četiri (4) stranice i može biti nacrtan posebno za konkurs ili neki od starijih radova autora/autorica.
  • Na jednom stripu može raditi više autora/autorica a imena svih njih moraju biti navedena na prvoj stranici stripa sa naznakom ko je autor/autorica kojeg dijela rada.
  • Isti autor/autorica/grupa autora/autorica može prijaviti samo po jedan rad

Radove slati najkasnije do 30. juna 2022. na konkurs@institutfrancais.ba

 

 

 

 

RELATED ARTICLES