HomeINSTITUTFRANKOFONIJA

FRANKOFONIJA

Francuski institut i Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini  aktivno rade na promociji francuskog jezika i frankofonije. Pronađite sve frankofone novosti na našoj web stranici  i na stranici Ambasade Francuske.

Zašto francuski ?      

  • Sa 274 miliona frankofona u svijetu, francuski jezik je danas 5.-ti  najveći govorni jezik.
  • Pogledajte 10 dobrih razloga da naučite francuski
  • « A osim toga, govorim francuski » : kampanja koju je vodila Ambasada Francuske namijenjena učenicima i roditeljima za odabir stranog jezika u osnovnim i srednjim školama. Preuzmite brošuru .

Šta je to frankofonija ?

« Termin frankofonija se prvi put pojavio oko 1880. godine, kada ga francuski geograf, Onesime Reclus, koristi kako bi odredio sve ljude koji govore francuski jezik i sve zemlje u kojima se govori francuski jezik. Sada govorimo o frankofoniji sa malo « f » kada određujemo govornike francuskog jezika i o Frankofoniji sa velikim « F » kada određujemo okvire Institucija koje organizuju odnose između frankofonih zemalja. » Odlomak sa zvanične stranice OIF-a.

  • Međunarodna organizacija frankofonije (OIF). Osnovana 1970. godine, OIF danas okuplja 80 država i vlada.  Od 2010. godine, Bosna i Hercegovina je članica posmatrač OIF-a, što joj, prije svega, omugućava de učestvuje u određnim programima koje finansira ova organizacija.
  • Univerzitetska agencija za frankofoniju (AUF) : Svjetska organizacija frankofonih univerziteta  (AUF) okuplja više od 800 univerzitetskih ustanova na svim kontinentima u više od 100 zemalja.
  • TV5 Monde : francuski kanal za kulturu, dostupan u više od 200 zemalja i teritorija.
  • Međunarodna organizacija frankofonih gradonačelnika (AIMF) : Svjetska mreža frankofonih zvaničnika na lokalnom nivou koji njeguju viziju grada budućnosti, nosioca održivog i inkluzivnog razvoja, koji stavlja čovjeka u središte urbanog projekta.
  • Međunarodna Federacija profesora francuskog jezika (FIPF) : Međunarodna nevladina organizacija osnovana 1969. godine, FIPF okuplja 180 udruženja, 6 nacionalnih saveza i blizu 80 000 aktivnih članova volontera u 140 zemalja. Ona je važan akter u službi svjetske zajednice profesora francuskog jezika i frankofonije.
RELATED ARTICLES