HomeHOMEPartnerstvo | Mart 2017 | EUNIC BH francusko predsjedavanje

Partnerstvo | Mart 2017 | EUNIC BH francusko predsjedavanje

Direktor Francuskog Instituta, Gospodin Emmanuel Mouriez je imenovan za novog predsjednika mreze EUNIC-a a za njegovu zamjenicu imenovana je direktorica Gete Instituta, Gospođa Charlotte Hermelink.

Izbor novog predsjednika održan je 29. marta 2017. u prostorijama British Council-a, u Sarajevu, gdje je bivši predsjednik mreže, Mak Kapetanović iz Ambasade Holandije, uručio povelju EUNIC-a  gospodinu Mouriez –u i prenio mu nadležnosti.

Novi period predsjedavanja, koja u principu traje godine dana a  može se i obnoviti zvanično je počeo 1. maja.

EUNIC je mreža evropskih nacionalnih kulturnih instituta i državnih institucija koje se bave kulturnim aktivnostima izvan svojih nacionalnih granica.

U prethodnim godinama, mreža je više puta organizirala Sedmicu evropskog filma, kao i Evropske dane jezika.

EUNIC-BiH su osnovale u februarau 2008. godine 15 zemalja članica EU u Sarajevu: Austrija, Njemačka (GI), Italija, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Poljska, Nizozemska, Češka, Grčka, Velika Britanija (BC), Francuska (CAM IF), i Švedska i Švicarska, kao pridruženi članovi.

Jedan od prvih zadataka novog Predsjedništva mreze EUNIC – BiH će biti izgrada strategije u tri godine, uzimajući u obzir lokalne realnosti, i u uskoj saradnji sa Delegacijom Evropske unije i civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

RELATED ARTICLES