HomeINSTITUTSTUDIRANJE U FRANCUSKOJ NAKON MATURE

STUDIRANJE U FRANCUSKOJ NAKON MATURE

STUDIRANJE U FRANCUSKOJ NAKON MATURE /PROCEDURA DAP

Da bi se upisali na I godinu studija na nekom od državnih univerziteta u Francuskoj bosanskohercegovački studenti, maturanti, trebaju ispuniti zahtjev za predupis. Zahtjev za predupis dostupan je u Uredu Campus France od sredine mjeseca novembra ili na stranici francuskog Ministrstva visokog obrazovanja i naučnog istraživanja (MEESR). Zainteresirani studenti popunjavaju tzv. bijeli dosije (dossier blanc), prilažu potrebnu dokumentaciju i imaju pravo izbora jednog studijskog programa na tri različita univerziteta po redoslijedu prioriteta. Zainteresirani za upis  na sve cikluse studija arhitekture na Nacionalnim visokim školama za arhitekturu popunjavaju tzv. žuti dosije (dossier jaune) i imaju pravo odabira studija na dvije različite ustanove. Obavezan dodatak zahtjevu je dokaz o B2 nivou poznavanja francuskoj jezika (DELF B2 ili TCF DAP). Ispunjen zahtjev sa svim potrebnim dodacima se predaje najkasnije do polovine januara u Odjel za saradnju i kulturu Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini. Više informacija o samoj proceduri, neophodnoj dokumentaciji i kalendaru upisa možete pronaći na  zvaničnoj stranici Ministarstva visokog obrazovanja i naučnog istraživanja (MEESR)

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Procedura DAP otvorena je svake godine sredinom novembra i traje do polovine mjeseca januara. Tačni datumi trajanja procedure DAP poznati su krajem mjeseca oktobra tekuće godine.

Više informacija o proceduri DAP možete saznati u brošuri Procedura DAP.

RELATED ARTICLES