HomeAKTIVNOSTI U INSTITUTUKULTURA | OKTOBAR | SARAJEVO | IZLOŽBA

KULTURA | OKTOBAR | SARAJEVO | IZLOŽBA

Evropo, probudi se! ! Mobilizacija podrške i solidarnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane tokom rata 1992.-1995.

Direktorica Historijskog muzeja BiH, Elma Hašimbegović, Ambasadorica Njemačke u BiH, Margret Uebber i prvi savjetnik Ambasade Francuske u BiH, g. Xavier Rouard, otvorili su,20. oktobra 2021. u Historijskom Muzeju BiH  izložbu “Wake up Europe! Mobilizacija podrške i solidarnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane tokom rata 1992.-1995.”

Dok je za većinu ljudi u Evropi rat u Bosni i Hercegovini bio samo TV događaj, istovremeno,  hiljade pojedinaca odlučili su da ne žele ostati samo posmatrači. Mnogi su bili odlučni u namjeri da djeluju. Podrška i mobilizacija solidarnosti imala je različite oblike i nije bila ograničena samo na profesionalne organizacije za pomoć. Uključivala je obične građane, neformalne grupe, nevladine organizacije, gradove i umjetnike. Realizirala se kroz pomoć bosanskim izbjeglicama koje su stigle u druge evropske zemlje, prikupljanje i transport hrane, lijekova i opreme u Sarajevo i ostale dijelove BiH, i/ili organiziranje demonstracija, sastanaka, informativnih kampanja u cilju mobiliziranja sugrađana i vršenja pritiska na vlastite vlade da promijene politiku prema BiH. Ove inicijative bile su heterogena mobilizacija, kombinacija humanitarnog i građanskog angažmana, često u bliskoj interakciji s onima u Sarajevu i BiH koji su bili uključeni u građansku, kulturnu i intelektualnu odbranu bosanskog načina života.

Cilj izložbe je pružiti historijski pregled ovih mobilizacija u Evropi, koje su manje poznat aspekt rata u Bosni i Hercegovini. U izložbi su predstvaljeni različiti oblici predanosti koji su ilustrirani kroz konkretne primjere. Osim toga, izložba želi potaknuti razmišljanje o ključnom pitanju sadašnjosti: Šta podrazumijevamo pod solidarnošću? Činimo li dovoljno da pokažemo solidarnost s drugima?

Izložba je projekat Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u saradnji sa Memory Lab-om, koju su podržali Goethe institut Bosna i Hercegovina i Francuski institut Bosna i Hercegovina, a realizuje se u sklopu Francusko-njemačkog kulturnog fonda.

 

RELATED ARTICLES