630-francais-emploi

Govorim francuski već od prvog časa !
Na prvom času francuskog jezika za potpune početnike, moguće je ! Naši profesori će Vas uvesti u francuski jezik i stavit će akcenat na govor i izgovor. Ciljevi svake lekcije su pažljivo birani, od jednostavnijih ka težim, kako bi se učenici što lakše mogli izražavati na francuskom i kako bi što lakše usvojili samu strukturu jezika.
Pragmatičan pristup !
Mi podučavamo i pisani i govorni jezik. Cilj nam je da naši učenici budu u mogućnosti koristitit se jezikom u konkretnim situacijama : razumjeti oglas na aerodromu, ispuniti formular, konsultovati određenu web stranicu, rezervisati kartu ili smještaj, napisati e-mail, govoriti na sastanku….
Gramatika i vokabular: drugačiji pristup !
Gramatika i vokabular nipošto nisu zapostavljeni, naprotiv! Na svakom času se radi na razvijanju jednog ili više aspekata jezika koji se progresivno usvajaju i stavljaju u direktnu upotrebu u aktivnostima usmenog i pismenog izražavanja. Učite i koristitte naučeno!
Aktivno učenje, autentični materijali
Savremene metode i udžbenici koji se primjenjuju u potpunosti prate aktivno učenje i popratne sadržaje : video materijale, muziku, reklame, radio ili novinske isječke koji učenike uvode u stvarni svijet francuskog govornog područja. Na pomenuti ste način uvučeni u situacije koje vas pripremaju za upotrebu jezika u realnim situacijama kako biste izvršili neku društvenu aktivnost !
Zajednički europski referentni okvir za jezike :
Nivoi kurseva prate Zajednički europski referentni okvir za jezike: A1-A2-B1-B2-C1-C2. Na ovaj način lako možete pozicionirati svoj napredak i saznati koji ispit trebate polagati kako biste dobili zvaničnu i trajnu diplomu o Vašem poznavanju jezika.
Učim jezik-otkrivam kulturu !
Svaki naš učenik, član ili ljubitelj ima pristup svim našim uslugama : biblioteci za odrasle i djecu, kulturnim događajima, našoj elektronskoj biblioteci Culturethèque, sa više od 40000 dokumenata, (audio, video, strip, časopisi…) kako biste pratili avanturu zvanu frankofonija i van časova !