Francuski institut u Bosni i Hercegovini 

Mula Mustafe Bašeskije 8, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 586 277 ; Fax : +387 33 586 199
Mail: info@institutfrancais.ba

 

Gdin Emmanuel MOURIEZ
Direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini
Savjetnik za kulturu i naučnu saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini

Gđa Cécile Caillou-Robert
Zamjenik direktora Francuskog instituta u BiH
Attaché za francuski jezik
Tel: +387 33 586 224

Gđa Catherine Palpant
Ataše za tehničku, decentralizovanu i univerzitetsku saradnju
Tel: +387 33 282 706

Gdin Mathias Herr
Direktor odjela za francuski jezik
Tel: +387 33 210 816
Mail : mathias.herr@institutfrancais.ba

Gđica Alma Šljivnjak
Koordinatorica za kurseve francuskog jezika
Tel: + 387 33 668 605
Mail: alma.sljivnjak@institutfrancais.ba

Gđa Vasvija Bašić
Asistentica
Tel: +387 33 586 277
Mail: vasvija.basic@institutfrancais.ba

Gđica Nermina Halkić
Partnerstvo & komunikacija
Tel: +387 33 586 276
Mail: nermina.halkic@institutfrancais.ba

Gđa Željka Divković
Partnerstvo & komunikacija
Tel: +387 33 586 230
Mail: zeljka.divkovic@institutfrancais.ba

Gđa Ziba Galijašević
Direktorica Odjela za ljudske resurse
Tel: +387 33 586 225
Mail: ziba.galijasevic@institutfrancais.ba

Gdin Senad Skrobanović
Računovođa
Tel: +387 33 586 226

Francuski institut – centar u Banja Luci

Gđica Milica Mijatović voditeljica centra

Jevrejska 30 – 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 219 238
Fax: +387 51 214 079
Mail: milica.mijatovic@institutfrancais.ba

 

Francuski institut – centar u Mostaru

Gđa Jasmina Zvonić, voditeljica centra
Kalajdžića 1 (Cernica) – 88104 Mostar
Tel/Fax: +387 36 558 845
Mail: jasmina.zvonic@institutfrancais.ba

 

Espace Campus France Bosnie-Herzégovine

Francuski institut u BiH
Mula Mustafe Bašeskije 8
71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 586 230
Mail: Campusfrancesarajevo@campusfrance.org