vitrina2 600x350

Misija Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini je širenje francuskog jezika i kulture na prostorima cijele zemlje. Osnovan je 2003. godine sa administrativnim sjedištem u prostorijama Francuske Ambasade u Sarajevu, a raspolaže sa još dva kulturna centra u Banjoj Luci, Mostaru. Ovi centri nude brojne kulturne aktivnosti tokom čitave godine i svake godine primaju oko 350 polaznika na kurseve francuskog jezika namijenjene različitim nivoima i uzrastima.

Pored promocije francuskog jezika i kulture, direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini također koordinira, u svojstvu Savjetnika za kulturu i naučnu saradnju Francuske ambasade i projekte decentralizovane, tehničke, naučne, univerzitetske, obrazovne i sportske saradnje. Na taj način, Francuski institut u Bosni i Hercegovini je i svojevrstan centar za informisanje o programima stipendija za studiranje u Francuskoj.

U okviru obrazovne saradnje, Francuski institut u Bosni i Hrecegovini održava, između ostalih, i  značajno partnerstvo sa Međunarodnim frankofonim koledžom Sarajevo (CIFS), ustanovom koja  omogućava predavanja na tri jezika (francuski, engleski, b/h/s), od vrtića do 3. godine koledža, u skladu  sa programima francuskog Ministarstva obrazovanja. CIFS je od 2011. godine nova ustanova koja je  nastala iz sarajevske Francuske škole, koju je 1998. godine osnovala Francuska laička misija (Mission  laïque française), organizacija koja vodi mrežu od više od stotinu francuskih školskih ustanova u svijetu i broji 46 000 učenika.