Francuski je drugi izučavani jezik na svijetu. Govori ga 220 miliona ljudi na 5 kontinenata, od Francuske do Madagaskara, od Švajcarske do Sejšelskih otoka, od Belgije do Haitija, od Kanade do Tunisa, u Vijetnamu, od Pacifika od Afrike …

Francuski jezik, drugi strani jezik,  najviše se koristi u Evropskoj Uniji (19 %)  iza engleskog jezika (41 %) i ispred njemačkog jezika (10 %), ili španskog (7%).
Prusutan u obrazovnim sistemima širom svijeta, francuski jezik je drugi izučavani jezik iza engleskog jezika sa 120 miliona učenika i pola miliona profesora francuskog jezika u inostranstvu. Univerzitetska agencija frankofonije (UAF) vodi 782 visokoobrazovne i istraživačke ustanove raspoređene u 94 zemlje.
Francusku, petu ekonomsku silu na svijetu posjećuje svake godine 70 miliona turista i 265 000 stranih studenata (na trećem je mjestu po univerzitetskoj atraktivnosti).

U Evropi : Francuski jezik je jedan od zvaničnih jezika Evropske Unije i mnogobrojnih međunarodnih organizacija (ONU, OTAN, FIFA, Međunarodni Crveni Krst…). Iste imaju sjedišta u gradovima francuskog govornog područja : evropske institucije su u Briselu, Strazburu i Luksemburgu, UNESCO je u Parizu, Vijeće Evrope u Strasburu, OMS u Ženevi, Inerpol u Lionu

Prenosnik međunarodne komunikacije, francuski je radni jezik u multilateralnim, evropskim i afričkiim organizacijama (ONU, OMC, OCDE, OIT …)

Zauzima 5% Internet prostora. Na trećem je mjestu po korištenju na Facebooku i Wikipediji.

–  Jedan je od jezika međunarodne ekonomije, posebno na frankofonom području koje predstavlja oko 15 % svjetskog bogatstva i 20% razmjena
 
U audiovizuelnom domenu, TV5MONDE se prikazuje u 200 zemalja. U 220 miliona domaćinstava se prikazuje sedmični program, 55 miliona televizijskih gledalaca uz titlovanje na 12 jezika. France 24, informatini kanal se stalno prikazuje ne više jezika.

Bosna i Hercegovina teži principu višejezičnosti, postala je u oktobru 2010. godine članica posmatrač Međunarodne Organizacije Frankofonije. OIF okuplja 75 Država i vlada širom svijeta, što predstavlja više od 890 miliona stanovnika.
 

Poznavanje francuskog jezika omogućava vam da :

 • pratite univerzitetske studije u nekoj od zemalja francuskog govornog područja
 • radite posao koji je vezan za evropske i međunarodne institucije
 • imate pristup kulturi,  bogatoj i slavnoj po svojoj književnosti, umjetnosti, kinematografiji, modi i gastronomiji
 • sa lakoćom učite druge strane jezika : romanske jezike (italijanski, španski, portugalski, ali takođe i engleski (skoro 45 % vokabulara ima zajednički korjen)
   

Međunarodna Organizacija Frankofonije

Međunarodna Organizacija Frankofonije (OIF) je institucijski instrument koji organizuje političke odnose i saradnju između 77 Država i vlada Međunarodne Organizacije Frankofonije (OIF) : više od 890 miliona žena i muškaraca zajedno koristi francuski jezik i poštuju univerzalne vrijednosti.

Ovaj insturment podrazumijeva političke instance koje odlučuju, a najviša je Samit šefova Država i vlada koji se okuplja svake druge godine, a Generalni Sekretar Frankofonije je glavni ključ ovog sistema.

 Od 2003. godine, Generalni Sekretar Frankofonije je Abdou Diouf, nekadašnji Predsjednik Republike Senegal.
 

Multilateralnu frankofonu saradnju uspostavila je Međunarodna Organizacija Frankofonije i četiri specijalizovana operatora :

 • Univezitetska Agencija Frankofonije (AUF),
 • Međunarodni kanal televizije TV5,
 • Međunarodno Udruženje frankofonih gradonačelnika (AIMF),
 • Univerzitet Senghor.


OIF je osnovana 1970. godine na osnovu Sporazuma iz Niameya (Nigerija). Ova organizacija vodi političke aktivnosti i multilateralnu saradnju kako bi dala okvir aktivnoj solidarnosti u korist naroda Država i vlada svojih članica. Djeluje kroz poštivanje kulturne i jezičke raznolikosti  i sa ciljem promovisanja  francuskog jezika, mira i održivog razvoja.

Frankofonija raspolaže konsultativnim organom Parlamentarnom Skupštinom Frankofonije (APF).

Ciljevi

Ciljevi Frankofonije su smjernice njene Povelje  usvojene 1997. godine na Samitu šefova Država i vlada u Hanoju (Vijetnam), koje su revidirane na  Ministarskoj Konferenciji 2005. godine u Antananarivu (Madagaskar).

 • uspostavljanje i razvoj demokracije ;
 • prevencija, upravljanje i rješavanje konflikata, podrška pravnoj Državi i Ljudskim pravima ;        
 • intenziviranje dijaloga kultura i civilizacija ; 
 • zbližavanje naroda preko njihovog zajedničkog upoznavanja ;
 • jačanje njihove solidarnosti kroz aktivnosti multilateralne saradnje u cilju favoriziranja potencijala njihove privrede ;
 • promovisanje obrazovanja i usavršavanja.

 
Misije

Misije Frankofonije su definisane u desetogodišnjem strateškom Okviru usvojenom na Samitu šefova Država i vlada 2004. godine u Ouagadougou (Burkina Faso) za period 2005-2014.

 • Promovisati francuski jezik, kulturnu i jezičku raznolikost ;
 • Promovisati mir, demokraciju i Ljudska prava ;
 • Podržavati obrazovanje, usavršavanje, visoko obrazovanje i istraživanje ;
 • Razvijati saradnju u službi održivog razvoja ;

Posebna pažnja je posvećena mladima i ženama, takođe i pristupu informatičkim i komunikacijskim tehnologijama.

Multilateralna saradnja je obogaćena uspostavljanjem dva pola, jednog posvećenom francuskom jeziku, drugog  posvećenom obrazovanju. Isti daju priliku zajedničkom dijalogu i istraživanju mogućnosti za nove aktivnosti.

 
Što se tiče međunarodne saradnje, Organizacija ostaje vjerna svojoj viziji svjetskog partnerstva garanta multilateralizma i poštivanja kulturne raznolikosti. Partnerstvo između OIFa i Commonwealtha počiva na Protokolu o sporazumu potpisanom 1992. godine. Od te godine, dvije organizacije sarađuju i održavaju bliske i česte odnose u cilju proširenja uticaja njihovih obostranih aktivnosti u političkom, ekonomskom, kulturnom i socijalnom domenu.  S tim u vezi, njihova saradnja se nastavlja osobito u formi razmjene informacija, usklađivanjem, zajedničkim specifičnim akcijama.

 
Bosna i Hercegovina,  svojim pristupanjem Međunarodnoj Organizaciji Frankofonije u svojstvu članice posmatrača, na Samitu održanom u Montreuxu (Švajcarska) u oktobru 2010. godine, teži jačanju svog uticaja u okviru političke i ekonomske mreže koja promoviše, između ostalog kulturnu i jezičku raznolikost