examin slika 600x450

CERTIFIKATI I DIPLOME FRANCUSKOG JEZIKA

U Bosni i Hercegovini se nude tri vrste službenih ispita francuskog jezika : DELF/DALF, TCF i TEF. Ovi ispiti omogućavaju dobijanje potvrda koje izdaju Međunarodni centar za pedagoško obrazovanje pri francuskom ministarstvu obrazovanja i Pariška komora za privredu i industriju.

TCF (Test poznavanja francuskog jezika)

TCF traje jedan sat i trideset minuta (1h30) i sastoji se od tri testa : usmeno razumijevanje, struktura jezika, pismeno razumijevanje. Na osnovu testa, dodijeljeni bodovi određuju nivo jezika kandidata na skali Vijeća Evrope (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Dobijena potvrda vrijedi dvije godine. Postoje specifične forme TCF-a, na primjer TCF-DAP za pristup francuskom Univerzitetu.

TCF (Test poznavanja francuskog jezika)

TEF se sastoji od stotinu i pedeset pitanja, a traje dva sata i deset minuta (2h10), a sastoji se iz sljedećih cjelina:

Pismeno razumijevanje (50 pitanja, 60 minuta)
Usmeno razumijevanje (60 pitanja, 40 minuta)
Rječnik i struktura (40 pitanja, 30 minuta)

Kao i kod testa TCF, rezultat TEFa omogućava određivanje općeg nivoa znanja na osnovu referenci Vijeća Evrope. TEF se dosta koristi u svojoj verziji TEFAQ, koju zahtijevaju kanadske vlasti u imigracijskim zahtjevima. TEFAQ se sastoji od dva testa : usmeno razumijevanje i usmeno izražavanje.

DELF (Diploma za učenje francuskog jezika) i DALF (Diploma za napredni stadij francuskog jezika)

Za razliku od TCFa i TEFa, DELF i DALF su diplome neograničenog roka trajanja. Postoji 6 vrsta diploma koje odgovaraju nivoima Vijeća Evrope : DELF A1, A2, B1, B2, DALF C1 i C2. Svaki nivo ispita se sastoji od 4 testa, a svaki se ocijenjuje sa maksimalno 25 bodova: usmeno razumijevanje, pismeno razumijevanje, usmeno izražavanje i pismeno izražavanje. Kako bi se dobila diploma, potrebno je ostvariti prolaznih 50 od mogućih 100 bodova. Kandidat se može upisati direktno na nivo po njegovom izboru, odnosno, za to nije potrebno imati položen prethodni nivo. Prije nego što izađete na polaganje DELF/DALF-a, preporučljivo je zatražiti mišljenje predavača francuskog jezika kako biste odabrali adekvatan nivo. Postoji i verzija prilagođena mladim polaznicima srednjoškolskog uzrasta: DELF Junior, nivoi od A1 do B2.

KOJI ISPIT ODABARATI AKO ŽELIM

Kursevi francuskog jezika i diplome koje nudi Francuski institut u Bosni i Hercegovini su organizovani prema standardima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (bhs. ZEROJ / fr. CECR) Vijeća Evrope.
ZEROJ je dokument koji je Vijeće Evrope objavilo 2001. godine i koji definiše 6 nivoa poznavanja jednog stranog jezika, u različitim cjelinama (čitanje, slušanje, govor, pisanje). Od sada, ovi nivoi predstavljaju reference u oblasti učenja i predavanja stanih jezika u brojnim zemljama, u Evropi i svijetu.

Diploma ili test prilagođen svakoj situaciji

Procijeniti nivo jezika za svoje lične potrebe TCF, TEF
Službeno potvrditi znanje stečeno na časovima DELF, TCF, TEF
Upisati se na 1. ili 2. godinu studija u Francuskoj TCF-DAP (od B1 do B2), DELF B2
Upisati se na 3. godinu ili na Master studij u Francuskoj TCF, DELF, TEF (od B1 do C1)
Zatražiti francusko državljanstvo DELF B1, TCF (B1), TEF (B1)
Predati zahtjev za imigraciju u Kanadu TEFAQ

Koji je moj nivo? Nekoliko primjera :
A1 : Ja mogu…

Napisati kratku razglednicu
Shvatiti jednostavne riječi na plakatima, znakovima…
Da se predstavim, da opišem svoje mjesto stanovanja …

A2 : Ja mogu…

Pronaći informaciju u jelovniku, rasporedu, prospektu …
Napisati kratko pismo zahvale
Pričati o svom poslu ili zanimanju, u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu

B1 : Ja mogu …

Razumjeti osnovno u radijskim i televizijskim emisijama
Ispričati radnju jedne knjige ili filma i izraziti svoje mišljenje
Snalaziti se u različitim situacijama svakodnevnice (u pošti, restoranu, banci…)

B2 : Ja mogu …

Shvatiti većinu filmova u kojim se koristi standardni jezik
Shvatiti književni tekst u prozi, čitati članke u novinama
Pohađati visoke studije u Francuskoj

C1 : Ja mogu…

Razumjeti tehničke ili pravne dokumente
Čitati složene književne tekstove i procijeniti različite stilove
Napisati završni studijski rad

C2 : Ja mogu…

Odbraniti doktorsku disertaciju
Učestvovati na konferencijama

Za više informacija :

Verzija na francuskom jeziku : « Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer », može se preuzeti na: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf

Verzija na hrvatskom jeziku : Zajednički referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje – Školska knjiga, Zagreb, ISBN : 953-0-50765-8

Verzija na srpskom jeziku : Zajednički evropski okvir za žive jezike : učenje, nastava, ocjenjivanje – Podgorica, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, COBISS. CG – ID 5107728